Proiect nutritie clinica la pacientul oncologic

 

Investim în dezvoltare durabilă

Titlul proiectului: Program de formare a personalului medical in domeniul nutritiei clinice in scopul reducerii morbiditatii pacientului oncologic

Nr. contract: POCU/91/4/8/107712 (Cod SMIS 2014: 107712)

 

Misiunea: Proiectul isi propune elaborarea si aplicarea unei strategii de imbunatatire a pregatirii profesionale a unor specialisti, medici si asistenti medicali care isi desfasoara activitatea in domeniul oncologic, in institutiile publice de sanatate de pe tot cuprinsul tarii.

Proiectul contribuie direct la îndeplinirea obiectivului tematic 9 al Acordului de parteneriat (AP) 2014-2020: “Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare”, prin îmbunătățirea nivelului de competență profesională a 600 de profesioniști din sectorul medical, care acordă îngrijiri medicale specifice în domeniul prioritar de sănătate “Cancer”.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European: Program Operațional Capital Uman 2014-2020 POCU

Nr. de referință al programului  2014RO05M9OP00

Apel nr. POCU 91/4/8 – Îmbutățirea nivelului de competență al profesioniștilor din sectorul medical

Valoarea totală a proiectului este de 6.773.520,28 lei, din care, finanțarea nerambursabilă în valoare de 6.652.692,37 lei este echivalentă cu 98,22% din valoarea eligibilă aprobată. Valoarea eligibilă nerambursabilă acordată din FSE este de 5.719.244,79 lei (84,44%), valoarea eligibilă nerambursabilă acordată din bugetul național este de 933.447,58 lei (13,56%), iar Spitalul Clinic de Urgență “ Sfântul Pantelimon” Bucuresti va contribui cu 120.827,91 lei (2% din bugetul alocat).

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana va invitam sa vizitati: http://www.fonduri-ue.ro/

 

PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN

 1. Axa prioritara 4 – Incluziunea sociala si combaterea saraciei
 2. Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare
 3. Prioritatea de investitii 9.iv: Cresterea accesului la servicii accesibile, durabile si de inalta calitate, inclusiv asistenta medicala si servicii sociale de interes general
 4. Obiectivul specific 4.8: Imbunatatirea nivelului de competente al profesionistilor din sectorul medical

 

 

Perioada de implementare a proiectului: 27.12.2017 – 26.12.2020.

Beneficiar: SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF PANTELIMON -BUCURESTI

Partener: Societatea Romana de Nutritie Clinica Parenterala si Enterala

Manager de proiect: Dr. Dacia Laurentia Constantinescu

Coordonator partener : Prof. Dr. Grintescu Ioana Marina

Localizare proiect: Proiectul se desfasoara la nivel national 

DATE GENERALE

 • Proiectul se va derula pe o perioada de 3 ani (dec 2017-dec 2020), perioada in care se vor organiza toate cele 30 de sesiuni, cate o sesiune pe luna.
 • Se vor desfasura 11 sesiuni pentru medici si 19 sesiuni pentru asistentii medicali.
 • La fiecare sesiune de cursuri vor participa cate 20 de medici sau cate 20 de asistenti medicali, toti participantii la o sesiune fiind selectati din aceeasi regiune de implementare.
 • Cursurile pentru medici se vor desfasura pe parcursul unei sesiuni care va dura 4 zile, de joi pana duminica si va avea o durata totala de 30 ore, din care 18 ore de teorie si 12 ore de practica.
 • Cursurile pentru asistentii medicali se vor desfasura pe parcursul unei sesiuni care va dura 4 zile, de joi pana duminica si va avea o durata totala de 29 ore, din care 10 ore de teorie si 19 ore de practica.
 • Sesiunile de cursuri se vor desfasura in 8 locatii diferite din tara, cate o locatie desemnata pentru fiecare din cele 8 regiuni de implementare din care se va selecta grupul tinta.

                                   

COMPONENTA REGIUNILOR DE IMPLEMENTARE

 1. NORD–EST : Suceava, Botoșani, Iași, Neamț, Vaslui, Bacău;
 2. SUD-EST : Vrancea, Galați, Brăila, Tulcea, Constanța;
 3. SUD : Argeș, Dâmbovița, Prahova, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița;
 4. SUD-VEST : Dolj, Olt, Vâlcea, Gorj, Mehedinți;
 5. VEST : Arad, Timiș, Hunedoara, Caraș-Severin;
 6. NORD-VEST : Satu-Mare, Maramureș, Cluj, Bistrița-Năsăud, Bihor, Sălaj;
 7. CENTRU : Mureș, Harghita, Covasna, Brașov, Sibiu;
 8. BUCURESTI-ILFOV.

DISTRIBUTIA SESIUNILOR IN REGIUNILE DE IMPLEMENTARE

 1. NORD-EST  –  5 sesiuni  (3 sesiuni pentru asistenti medicali + 2 sesiuni pentru medici)
 2. SUD – EST – 3 sesiuni (2 sesiuni pentru asistenti medicali + 1 sesiune pentru medici)
 3. SUD  – 3 sesiuni (2 sesiuni pentru asistenti medicali + 1 sesiune pentru medici)
 4. SUD-VEST  – 3 sesiuni (2 sesiuni pentru asistenti medicali + 1 sesiune pentru medici)
 5. VEST  – 5 sesiuni  (3 sesiuni pentru asistenti medicali + 2 sesiuni pentru medici)
 6. NORD-VEST – 5 sesiuni  (3 sesiuni pentru asistenti medicali + 2 sesiuni pentru medici)
 7. CENTRU  – 3 sesiuni  (2 sesiuni pentru asistenti medicali + 1 sesiune pentru medici)
 8. BUC-ILFOV – 3 sesiuni  (2 sesiuni  pentru asistenti medicali + 1 sesiune pentru medici)

CALENDARUL SESIUNILOR

Informatii privind datele exacte ale fiecarei sesiuni de cursuri, locatia in care acestea se vor desfasura si categoria profesionala careia i se adreseaza (medici sau asistent medical) se vor publica astfel:

 • in data de 12 aprilie 2018 pentru anul 2018
 • in data de 1 dec 2018 pentru anul 2019
 • in data de 1 dec 2019 pentru anul 2020

Anuntul de inscriere si selectie se va publica pe sectiunea ANUNTURI a proiectului pentru fiecare sesiune de curs organizata, cu minim 60 de zile inainte de data demararii cursului. Anuntul de inscriere si selectie va cuprinde detalii cu privire la perioada de inscriere, precum si alte informatii organizatorice utile.

   Selectia grupului tinta 

 • Grupul tinta va fi reprezentat de un numar de 600 profesionisti din sanatate, 220 medici si 380 asistenti medicali care vor participa la programul de formare specifica in domeniul nutritiei clinice enterale si parenterale, in perioada perioperatorie si in timpul chimio- si radioterapiei la pacientul oncologic.
 • In grupul tinta vor fi selectati medici primari, medici specialisti, medici rezidenti din specialitatile: ATI, oncologie, chirurgie generala, chirurgie toracica, ORL, urologie, ginecologie-obstetrica, pediatrie, gastroenterologie, nefrologie, neurologie, neurochirurgie si medicina interna si asistenti medicali care lucreaza in specialitatile mentionate anterior.
 • Conditiile obligatorii pe care un candidat trebuie sa le indeplineasca pentru selectia in grupul tinta:
 1. sa fie angajat intr-o institutie publica care ofera servicii medicale de sanatate publica (ex. spital public, autoritate de sanatate publica, institut sau institutie medicala),
 2. sa fie implicat in programul prioritar de sanatate „Cancer”,
 3. sa fie absolvent al unei institutii de invatamant medical – Facultatea de Medicina Generala/ Scoala Sanitara Postliceala / Facultatea de Asistenti Medicali.
 • INSCRIEREA se va face online, pe web site-ul proiectului, incepand cu data specificata in Anuntul de inscriere si selectie si doar pentru una din sesiunile care se deruleaza in regiunea in care isi desfasoara activitatea profesionala.
 • Anuntul de inscriere si selectie se va publica pe web site-ul proiectului pentru fiecare sesiune de curs organizata, cu minim 60 de zile inainte de data la care va demara cursul. Anuntul de inscriere si selectie va cuprinde detalii cu privire la perioada de inscriere, precum si alte informatii organizatorice utile.
 • Lista medicilor/ asistentilor medicali inscrisi online se va publica pe web site-ul proiectului si va fi actualizata permanent.
 • Dupa inscrierea online, se va depune personal, prin posta sau curierat DOSARUL DE INSCRIERE in format tiparit, intr-un singur exemplar, la locatia desemnata si in perioada mentionata in Anuntul de inscriere si selectie.
 • La depunerea Dosarului de inscriere se va specifica „pentru proiect cod SMIS 107712”. Dosarul va primi numar de inregistrare si va fi contrasemnat de persoana responsabila (expertul de grup tinta sau un alt expert al echipei proiectului).
 • Inscrierea va ramane deschisa pentru toata perioada mentionata in Anuntul de inscriere si selectie. Daca pana la finalizarea perioadei de inscriere grupul tinta selectat nu acopera necesarul pentru sesiunea organizata, perioada de inscriere poate fi prelungita.
 • EVALUAREA Dosarului de inscriere al fiecarui candidat se va face prin analizarea documentelor depuse si prin verificarea respectarii criteriilor de selectie generale si a criteriilor de eligibilitate specificate.
 • Candidatul va fi declarat ADMIS daca Dosarul de inscriere respecta toate criteriile de eligibilitate si va fi respins daca exista cel putin un singur criteriu de eligibilitate care nu se respecta.
 • Lista participantilor ale caror Dosare de inscriere au fost evaluate si declarate admise va fi facuta publica prin postarea pe web site-ul proiectului la finalul procedurii de evaluare.
 • CRITERIUL DE SELECTIE in grupul tinta pentru candidatii ale caror Dosare de inscriere au fost admise va fi „primul venit – primul servit”. Se va lua in considerare data si ora inscrierii online.
 • Primii 20 candidati declarati admisi/sesiune vor fi selectati in GRUPUL TINTA si urmatorii 5 candidati admisi/sesiune vor intra pe o lista de rezerva.
 • Lista cu grupul tinta si lista de rezerva vor fi publicate pe web site-ul proiectului.
 • Medicii si asistentii admisi in grupul tinta si in lista de rezerva vor fi si direct ANUNTATI prin transmiterea unui mesaj electronic la datele de contact furnizate in dosarul de inscriere.
 • Medicii si asistentii admisi in grupul tinta si in lista de rezerva trebuie sa CONFIRME disponibilitatea de a participa la sesiunea la care au fost admisi atat la primirea mesajului electronic cat si cu 3 zile inaintea inceperii cursurilor.
 • Contestatiile privind rezultatele selectiei se pot depune la sediul proiectului, Sos Pantelimon nr. 340-342, Bucuresti, mentionandu-se „Pentru proiectul cod SMIS 107712 – Procedura recrutare si selectie grup tinta”. Contestatiile se vor solutiona in termen de maxim 3 zile lucratoare de la inregistrarea acestora.

 

        Continutul dosarului de inscriere: 

 1. Carte de identitate valabila – copie
 2. Adeverinta de la locul de munca (se specifica unitatea sanitara, vechimea totala in munca) – original
 3. Diploma de studii (ultima diploma obtinuta in sistemul de invatamant) – copie
 4. Certificat de nastere – copie
 5. Certificatul de casatorie /hotarare judecatoreasca de divort (daca este cazul) – copie
 6. Cerere de inscriere (Anexa 1)
 7. Formularul de inregistrare individuala a participantilor (Anexa nr.2)
 8. Angajament de disponibilitate (Anexa 3)
 9. Declaratie de consimtamant (Anexa 4)
 10. Declaratie de evitare a dublei finantari (Anexa 5)
 • Candidatul va adnota conform cu originalul si va semna pe fiecare din documentele atasate in copie: Cartea de identitate, Diploma de studii, Certificatul de nastere, Certificatul de casatorie /hotarare judecatoreasca de divort.
 • Candidatul va semna toate documentele atasate ca anexe (anexele 1-5).        

 
ECHIPA DE IMPLEMENTARE