Cercetare si educatie

Activitatea de cercetare ştiinţifică are o veche tradiţie în spitalul Clinic de Urgenţă “Sf. Pantelimon”.

Această activitate a debutat încă de la înfiinţarea spitalului în anul 1972 prin antrenarea tuturor categoriilor de cadre medicale, în mod deosebit a medicilor ce desfăşurau şi activitate didactică. De atunci, medicii din spital, cadre didactice sau medici fără activitate didactică, medici cercetători s-au implicat direct în activitatea ştiinţifică, unii ajungând chiar membri ai Academiei Romane de Ştiinţe Medicale.

Nume de referinţă ale şcolii Medicale Româneşti precum Profesor Doctor Pavel Siminici, Profesor Doctor Henriette Ciortoloman, Profesor Doctor Aurel Mareş, Profesor Doctor Alexandru Ioan, Profesor Doctor Mircea Geormăneanu, Profesor Doctor Valeriu Popescu sunt numai câteva nume de prestigiu care au lucrat şi au desfăşurat o activitate ştiinţifică intensă în acest Spital, activitate ştiinţifică recunoscută pe plan intern şi internaţional.

În acest spaţiu au fost gândite şi elaborate numeroase tratate de medicină în domeniul chirurgiei, obstetrico-ginecologiei, neurologiei, neurochirurgiei, medicinei interne, pediatriei. Totodată au existat şi numeroase colaborări la alte tratate de diverse specialităţi.

Lucrările de cercetare ştiinţifică elaborate de colectivele Clinicilor din spital au cunoscut o deosebită recunoaştere atât pe plan intern cât şi internaţional fiind răsplătite cu numeroase premii.

Tradiţia înaintaţilor a fost dusă mai departe de medici de prestigiu precum Profesor Doctor Florian Popa, Profesor Doctor Virgil Ancăr, Profesor Doctor Panait Gheorghe, Profesor Doctor Marius Marcian Vintilă, Profesor Doctor Ştefan Cristea. Activitatea ştiinţifică se regăseşte în numeroase titluri de tratate, articole, lucrări, teme, studii, granturi de cercetare care se desfăşoară şi în prezent în unitatea noastră.

Activitatea prodigioasă în domeniul cercetării ştiinţifice se reflectă şi în numeroasele funcţii deţinute de medicii Spitalului nostru, atât în cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie “Carol Davila”, Profesor Doctor Florian Popa fost Rector al acesteia, a centrelor de formare şi perfecţionare profesională, a Ministerului Sănătaţii cât şi în cadrul societăţilor ştiinţifice medicale internaţionale, nu numai Europene, ci din întreaga lume iar numele medicilor din spitalul nostru regăsindu-se în conducerea tuturor societăţilor ştiinţifice profesionale care îşi au un corespondent în unitatea noastră.

Formatori de opinie medicală, nume de referinţă din spitalul nostru se regăsesc printre moderatorii temelor supuse dezbaterilor profesionale la numeroase reuniuni ştiinţifice internaţionale, fiind invitaţi în repetate rânduri să conferenţieze pe diferite teme de specialitate.

Încă de la înfiinţarea Unităţii de Primiri Urgenţe medicii de aici s-au implicat in activitatea ştiinţifică, numărându-se printre profesioniştii inimoşi care au pus bazele Consiliului Român de Resuscitare şi au ajutat la editarea primei reviste româneşti din domeniu: “Jurnalul Român de Resuscitare”.

Medicii din spitalul nostru au iniţiat şi organizat Prima Conferinţă Naţională de Cardiologie de Urgenţă şi Primul Congres Naţional de Medicină de Urgenţă, plecând de la experienţa acumulată în organizarea şi desfăsurarea altor manifestări ştiinţifice: simpozioane, mese rotunde, consfătuiri.

Simpla enumerare a lucrărilor elaborate de către medicii din spital ar ocupa sute de pagini. Aceste lucrări, publicate sau prezentate la toate tipurile de manifestări ştiinţifice atât în ţară cât şi peste hotare au fost răsplătite cu multiple titluri şi premii.

Recunoaşterea ascensiunii ştiinţifice şi profesionale a fost răsplătită cu numirea ca membrii în Academia Romănă de Ştiinţe Medicale a unora dintre medicii spitalului nostru, exemple in acest sens fiind Profesor Doctor Alexandru Ioan si Profesor Doctor Panait Gheorghe.

Constituirea in cadrul Clinicii de Medicină Internă şi Cardiologie a unui laborator de cercetare ştiinţifică constituie un exemplu şi pentru alte unităţi profesionale şi de învăţamânt.

Colectivul de cercetători deşi redus numeric este plenar implicat în toate activitătile unităţii noastre, contribuind în mod primordial în efortul colectiv de elaborare a protocoalelor specifice de lucru in conformitate cu ghidurile terapeutice adaptate la realitatea noastra, la întocmirea planurilor şi direcţiilor de dezvoltare ulterioare, astfel încât în cadrul spitalului de Urgenţă “Sf. Pantelimon” să se realizeze pe deplin dezideratul profesional al oricărui medic, respectiv îmbinarea perfectă dintre:

– asistenţa medicală de înaltă calitate

– cercetarea ştiinţifică de primă linie

– formarea de noi cadre medicale cu un ridicat nivel profesional

Studii clinice in desfasurare

Sectia de Neurochirurgie : 

1. A Multicenter, Open-lable study of SI-6603 in Patients with Lumbar Disc Herniation (phase III). 
2. CRASH 3 – Tranexamic acid for the treatment of significant traumatic injury – study protocol for an international randomize double blind placebo controllet trial.

Sectia Obstrica Patologica:

1. Phase III, open-lable, multi center study to assess the pharmacodynamic, pharmacokinetic and safety of Zoreline 3,6 mg goserelin subcutaneous implant (Novalon) in women with confirmed endometriosisor adenomyosis – ORION.
2. A Prospective, randomized, single blind two arms controlled study to confirm safety and verify performance of the IUB SCU300A spherical copper intrauterine device ball in comparison to Cu380 IUD intra-uterine contraceptive device – OCON Medical LTD.

Sectia Cardiologie:

1. RELAX AHF – CRLX 030A23301
2. AUGMENT-HF – LSH-10-001
3. COMMANDER – RIVAROX HFA 3001
4. FOURIER – 20110118

Sectia Medicala:

1. AMGEN – AMG 78520070337
2. NOVARTIS – GACZ 885M2301
3. PARTEK – PTK 0796-CABP-1200

Usor, rapid si eficient

Programeaza-te online sau telefonic

Medicii nostri iti stau la dispozitie. Programeza-te telefonic sau completand formularul online!